mail

Quy trình Sản xuất - thi công

Quy trình Sản xuất - thi công

01
Bước 1
Giám sát liên hệ khách hàng báo kế hoạch thi công, kiểm tra nghiệm thu mặt bằng trước khi thi công.
02
Bước 2
Triển khai thi công lắp đặt hoàn thiện sản phẩm theo không gian.
03
Bước 3
Căn chỉnh sản phẩm, nghiệm thu nội bộ.
04
Bước 4
Vệ sinh công nghiệp và hoàn trả mặt bằng sử dụng.
05
Bước 5
Nghiệm thu, bàn giao công trình.