Liên hệ

Contact

Contact

PHÒNG KINH DOANH
+84 2473001122
Send request
QUAN TÂM ĐẾN CHÚNG TÔI
Nếu bạn quan tâm đến chúng tôi, hãy gửi cho chúng tôi đơn đăng ký của bạn
Production center
Lot CN 9, Phu Nghia Industrial Park, Chuong My, Hanoi
+84 2473001122
Showroom Hanoi
1st Floor - Lot C6 - Building C (Gate 3) Mandarin Garden - Hoang Minh Giam - Hanoi.
Monday - Saturday
+84 2473001122
Showroom Melbourne - Australia
2/31-39 Northview Drive Sunshine West, VIC 3020
+61 485931899